ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) ครบรอบมรภาพ ๑๒ ปี

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริจาคปัจจัยจำนวน...

อาลัย สิ้น “พระอารย์ใหญ่ ดร.พระมหางอน ดำลงบุญ” พระสังฆราชลาว องค์ที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอน ดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค.2563...

มจร จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน ไต้หวัน

27 ก.พ. 2563 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน อดีตอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์จิ้ง เจี๋ย เกาสง ไต้หวัน ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร....

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

21 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้นำข้อสอบมาเปิด และผู้บริหาร คณาจารย์...

ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 26 ปี 63

News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo English News: Phra Siriwanna Siriwanno Picture: Dhammaduta College ,

ข่าวมหาวิทยาลัย

ทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) ครบรอบมรภาพ ๑๒ ปี

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริจาคปัจจัยจำนวน...

อาลัย สิ้น “พระอารย์ใหญ่ ดร.พระมหางอน ดำลงบุญ” พระสังฆราชลาว องค์ที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอน ดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค.2563...

มจร จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน ไต้หวัน

27 ก.พ. 2563 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน อดีตอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์จิ้ง เจี๋ย เกาสง ไต้หวัน ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร....

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

21 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้นำข้อสอบมาเปิด และผู้บริหาร คณาจารย์...

ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 26 ปี 63

News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo English News: Phra Siriwanna Siriwanno Picture: Dhammaduta College ,

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม