ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร มมร

22 พ.ย. 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ได้รับอาราธนาเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีประทานปริญญาบัตร มมร ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่มการวิจัย เรื่อง “ เครือข่ายพระสงฆ์ลาว...

รอง กตฯ ร่วมประชุมกับรัฐบาลเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมประชุมกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมบูรณาการ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย...

รองฯกต มจร แต่งตั้งฐานานุกรม ที่ “พระสมุห์”

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ แต่งตั้งให้พระฉัตรพล ฉฬภิญฺโญ (แสนมาตย์) ป. ดำรงตำแหน่ง ฐานานุกรม ที่ “พระสมุห์”...

องฯกต มจร เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพพระสมุห์สังเวียน สํวโร อดีตจร.วัดดงเค็ง พท. ๒๓

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมทั้งพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร. เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพพระพระสมุห์สังเวียน...

ข่าวมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร มมร

22 พ.ย. 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ได้รับอาราธนาเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีประทานปริญญาบัตร มมร ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่มการวิจัย เรื่อง “ เครือข่ายพระสงฆ์ลาว...

รอง กตฯ ร่วมประชุมกับรัฐบาลเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมประชุมกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมบูรณาการ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย...

รองฯกต มจร แต่งตั้งฐานานุกรม ที่ “พระสมุห์”

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ แต่งตั้งให้พระฉัตรพล ฉฬภิญฺโญ (แสนมาตย์) ป. ดำรงตำแหน่ง ฐานานุกรม ที่ “พระสมุห์”...

องฯกต มจร เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพพระสมุห์สังเวียน สํวโร อดีตจร.วัดดงเค็ง พท. ๒๓

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมทั้งพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร. เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพพระพระสมุห์สังเวียน...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม