ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร 1 ล้านบาท

เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายเดชา เดชนที ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ดร. (ฝ่า จ้าว) (Ven. Shi Fa...

มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานประชุมนิสิตต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแนะนำประเพณี...

โครงการอบรมพระธรรมทูต แสดงอาลัยแด่ พระครูวิจิตรบุญสาร (เรืองฤทธิ์)

ทางโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขอแสดงความอาลัยแด่ พระครูวิจิตรบุญสาร ปุญฺญสาโร (เรืองฤทธิ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 4 วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 63 ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติภพ . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย,...

มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 63

 24 ก.ค. 2563 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษาต่อ พระเดชพระคุณ...

มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2563  เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ข่าวมหาวิทยาลัย

ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร 1 ล้านบาท

เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายเดชา เดชนที ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ดร. (ฝ่า จ้าว) (Ven. Shi Fa...

มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานประชุมนิสิตต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแนะนำประเพณี...

โครงการอบรมพระธรรมทูต แสดงอาลัยแด่ พระครูวิจิตรบุญสาร (เรืองฤทธิ์)

ทางโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขอแสดงความอาลัยแด่ พระครูวิจิตรบุญสาร ปุญฺญสาโร (เรืองฤทธิ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 4 วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 63 ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติภพ . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย,...

มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 63

 24 ก.ค. 2563 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษาต่อ พระเดชพระคุณ...

มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2563  เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม