ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาผู้สมัคร โดยกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่น 26 ปี 63

เมื่อ 17 ก.พ. 63 เวลา 19.30 -23.50 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประทศ...

พิธีอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระมหาไสว ญาณวีโร ดร.

14 ก.พ.63 พระราชปริยัติกวี ฯ.ดร., อธิการบดี มจร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระมหาไสว ญาณวีโร ดร. และ ๙๘ ปี คุณแม่ปุ่น คายสูงเนิน...

คณะสงฆ์หารือเผยแผ่ต่างประเทศ หนุนอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 – 18.45 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี...

มจร พบ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปรึกษางานอบรมพระธรรมทูต

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. หน.ภาควิชาสังคม, ผอ. สนง.ตรวจสอบภายใน...

รอง กต มจร มุทิตาอายุมงคล ประธานสหภาพพระธรรมทูตยุโรป (ส.ธ.ย.)

เมื่อ  3  ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธิวงค์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...

ข่าวมหาวิทยาลัย

พิจารณาผู้สมัคร โดยกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่น 26 ปี 63

เมื่อ 17 ก.พ. 63 เวลา 19.30 -23.50 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประทศ...

พิธีอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระมหาไสว ญาณวีโร ดร.

14 ก.พ.63 พระราชปริยัติกวี ฯ.ดร., อธิการบดี มจร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระมหาไสว ญาณวีโร ดร. และ ๙๘ ปี คุณแม่ปุ่น คายสูงเนิน...

คณะสงฆ์หารือเผยแผ่ต่างประเทศ หนุนอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 – 18.45 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี...

มจร พบ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปรึกษางานอบรมพระธรรมทูต

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. หน.ภาควิชาสังคม, ผอ. สนง.ตรวจสอบภายใน...

รอง กต มจร มุทิตาอายุมงคล ประธานสหภาพพระธรรมทูตยุโรป (ส.ธ.ย.)

เมื่อ  3  ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธิวงค์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม