ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร

0
83

วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็นด้วย

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายลิขิต บุญละคร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here