มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ ๓

0
96

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณ ฯ มอบหมายให้ พระแสงเฮือง นรินโท ดร. รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมนิสิตต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแนะนำประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนของนิสิต มจร เพื่อความเป็นเอกภาพสวยงามตามสมณสารูป และให้นิสิตแต่ละประเทศได้เสนองานของแต่ละประเทศเพื่อนำไปแสดงนิทรรศการงานครบรอบ มจร 132 ปี ณ ห้องประชุม 402 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here