มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ประมูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

0
7

เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 วัดบางแพรกใต้ พระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ประมูล สารพันธ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ หอประชุมบัวเอี่ยม วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here