บำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

0
7

เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูต ฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร) ป.ธ. ๙, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตรองอธิการบดี อดีตรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๒ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here