มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.ประมูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

0
5

เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่า มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.ประมูล สารพันธ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ หอประชุมบัวเอี่ยม วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายลิขิต บุญละคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here