รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมทำบุญอุทิศแด่พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโสภณ ณ วัดสร้อยทอง

0
12

21 มิ.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมทำบุญอุทิศแด่พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ. ๖, อภิธรรมบัณฑิต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระมหาแก้ว หาสปฺโญฺโญ, ป.ธ. ๗ เป็นผู้แทนรับมอบผ้าไตรและจตุปัจจัยทำบุญ อนึ่ง พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโสภณเป็นพระมหาเถระผู้มีอุปการะคุณแก่โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในฐานะเป็นกรรมการอุปถัมภ์โครงการฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here