สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจร

0
4

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในพิธี มีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ผู้แทนคณะกรรมการฯ ฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน มีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองฯ ฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าถวายเครื่องสักการะ มีผู้บริหารระดับสูง พระเถระ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพหมู่ ณ ชั้น 2 อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here