ทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) ครบรอบมรภาพ ๑๒ ปี

0
20

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริจาคปัจจัยจำนวน 20,000 บาท เพื่อทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

ในการนี้ มี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ มาร่วมฉันภัตตาหารตามปกติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here