พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

0
62

21 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้นำข้อสอบมาเปิด และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลกำกับห้องสอบ ณ ห้องเธียเตอร์ดี มจร อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here