พิจารณาผู้สมัคร โดยกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่น 26 ปี 63

0
45

เมื่อ 17 ก.พ. 63 เวลา 19.30 -23.50 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประทศ รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมฯบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมประชุม ณ ห้อง 208 มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here