มจร พบ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปรึกษางานอบรมพระธรรมทูต

0
25

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. หน.ภาควิชาสังคม, ผอ. สนง.ตรวจสอบภายใน และ พระมหาวิเชียร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เข้าพบพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ฮิวสตั้น USA รองประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูต ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาประเทศไทย เพื่อปรึกษางานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , พระมหาวิเชียร สุธีโร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here