รอง กต. มจร เข้าพบหารือ อธิการบดี มมร

0
22

เมื่อ 31 .. 2563 เวลา 09.00 . พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมผู้ติดตาม เข้าพบ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อหารือความร่วมมือการทำงานระหว่าง มจร กับ มมร ด้านงานกิจการต่างประเทศ ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here