โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.

0
113

16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยพระกิตติโสภณวิเทศ ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ, พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯ, พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย, ดร. ผอ.รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรรมการดำเนินงานโครงการฯ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง  สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ อดีตที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อดีตรองประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการฯ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ:กองวิเทศสัมพันธ์

ข่าว:วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here