มจร เจริญพระพุทธมนต์ วันครุฏฐานียบูชา

0
415

15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร การนำของพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ครุฏฐานียบูชา วันครู 16 มกราคม 2563 เป็นครั้งที่ 17 โดยมีพระวิเทศสิทธิธรรมภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมพิธี ในการนี้พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้รับเครื่องถวายสักการะบูชา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

…ปิโย ครุ ภาวนีโย วตฺตา วจนกฺขโม
คมฺภีรญฺ กถํ กตฺตา โน จฎฺฐาเน นิโยชเย…

คุณสมบัติของครู 7 ประการ
1.ปิโย = ครูทำตนให้ศิษย์รัก
2.ครุ = ครูหนักแน่นในจรรยา
3.ภาวนีโย = ครูหมั่นภาวนาอบรมตนเสมอ
4.วตฺตา = ครูไม่พลั้งเผลอ ขยันสั่งสอนศิษย์ตน
5.วจนกฺขโม = ครูอดทนต่อให้โอวาท
6.คมฺภีรญฺ จกถํ กตฺตา = ครูฉลาดขยายความให้ลึกซึ้ง
7.โน จฏฺฐาเน นิโยชเย = ครูไม่ชักดึงศิษย์ไปในทางเสียหาย
….คุณสมบัติทั้ง7ประการนี้ เรียกว่า “ครูน่ากราบไหว้บูชา เป็นครุฐานียบุคคล”

ภาพ: วิทยาลัยพระธรรมทูต

ข่าว พระมหาอนุชา กาญฺจโน กองวิเทศสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here