มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสนั่น โยมบิดาของ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

0
37

เมื่อ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานบำเพ็ญกุศลศพโยมคุณพ่อสนั่น ยุนิรัมย์ โยมบิดาของพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร มอบผ้าไตรและถวายปัจจัย และร่วมงานฌาปนกิจ ณ บริเวณเมรุ วัดราษฏร์รังสรรค์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here