ผู้แทนรัฐบาลเมืองผู่เถียน จีน เข้าพบพระพรหมบัณฑิต ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

0
94

วันที่ 16​ พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้แทนรัฐบาล เมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ากราบถวายสักการะและกราบขอบพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  ในครั้งที่พระเดชพระคุณเดินทางไปประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 5 (The 5th World Buddhist Forum)​ เมื่อปีที่แล้ว ที่เมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พร้อมด้วย พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการพบในครั้งนี้

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร./ นายสรวรรษ ปรักกโมดม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here