มจร ประชุมต้อนรับคณะการศึกษาและวัฒนธรรม จาก สปป. ลาว

0
452

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 น. เวลา 14.00-15.20 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมกับ นายวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาการศึกษาและวัฒนธรรม คณะผู้แทนการศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , กองวิเทศสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here