เตรียมทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต เพื่อถวายพระนิสิต มจร ปริญญาตรี โท เอก

0
233

วันที่ 11 ก.ย. 62 เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน โดยในที่ประชุมมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพระกิตติโสภณวิเทศ มีพระมงคลธีรคุณ, ดร. มีพระมหาสาธิต สาธิโต มีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

โดยได้มีการรับบริจาคทั้งจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและนิสิตในประเทศ ระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสรวรรษ ปรักกโมดม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here