มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

0
48

5 ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตกรรการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๒

ข่าว/ภาพ: ลิขิต บุญละคร วิทยาลัยพระธรรมทูต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here