ข่าวประชาสัมพันธ์

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Phra Dhammapanyabodi

On 7 July 2563/2020, at 16.25, MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Phra Dhammapanyabodi, President of University...

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Phra Dhammapanyabodi

On 7 July 2563/2020, at 16.25, MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Phra Dhammapanyabodi, President of University...

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Somdet Phra Maha Thirachan

On 7 July 2563/2020, at 15.00 p.m., MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Somdet Phra Maha Thirachan,...

MCU pays Samijikamma to Somdet Phramaharajamongkolmunee (Thongchai)

On 7 July 2563/2020, at 14.20 p.m., MCU pays Samijikamma to Somdet Phramaharajamongkolmunee (Thongchai), Member of the Supreme...

MCU pays Samijikamma to Somdet Phrabutthajarn (sanit)

On 7 July 2563/2020, at 14.10 p.m., MCU pays Samijikamma to Somdet Phrabutthajarn sanit) Member of the Supreme...

ข่าวมหาวิทยาลัย

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Phra Dhammapanyabodi

On 7 July 2563/2020, at 16.25, MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Phra Dhammapanyabodi, President of University...

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Phra Dhammapanyabodi

On 7 July 2563/2020, at 16.25, MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Phra Dhammapanyabodi, President of University...

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Somdet Phra Maha Thirachan

On 7 July 2563/2020, at 15.00 p.m., MCU pays Samijikamma to the Most Venerable Somdet Phra Maha Thirachan,...

MCU pays Samijikamma to Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส...

Buddhist Association of China Offered Face Masks to MCU

2 July 2563/2020 MCU: Prof Dr. Phra Rajapariyatkavi, Rector of MCU received 15,000 pieces of face masks...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม