ข่าวประชาสัมพันธ์

Subcommittee of oversea Dhammaduta consider the qualifications of applicants.

เมื่อ 17 ก.พ. 63 เวลา 19.30 -23.50 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประทศ...

Vice Rector for Foreign Affairs Receives “Asoka Pillar Moral Leadership Award”

8th Feb, 2563/2020 MCU: Phra Sophonvachirabhorn, (Sawai), Vice Rector for Foreign Affairs was nominated to receive the...

Most Venerable Jing Xin, Taiwan, passed away on 15th Feb, 2020

15th Feb, 2563/2020 TAIWAN: It was a very sad news when we (MCU) heard the Most Venerable...

Dr. Phramaha Sawai Yanaviro’s 64th Birthday Anniversary

14 February, 2563/2020 KORAT: Most Ven. Prof.Dr. Phra Rajapariyatkavi, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, is the chairman in...

Committees Meeting of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 26th/2563/2020

On 11 Feb 2563/2020, BANGKOK: it had an annual meeting 2563/2020 for project of Dhammaduta College in...

ข่าวมหาวิทยาลัย

Vice Rector for Foreign Affairs Receives “Asoka Pillar Moral Leadership Award”

8th Feb, 2563/2020 MCU: Phra Sophonvachirabhorn, (Sawai), Vice Rector for Foreign Affairs was nominated to receive the...

Most Venerable Jing Xin, Taiwan, passed away on 15th Feb, 2020

15th Feb, 2563/2020 TAIWAN: It was a very sad news when we (MCU) heard the Most Venerable...

Dr. Phramaha Sawai Yanaviro’s 64th Birthday Anniversary

14 February, 2563/2020 KORAT: Most Ven. Prof.Dr. Phra Rajapariyatkavi, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, is the chairman in...

Committees Meeting of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 26th/2563/2020

On 11 Feb 2563/2020, BANGKOK: it had an annual meeting 2563/2020 for project of Dhammaduta College in...

Vice Rector of MCU had meeting with Rector of MBU

On 31th Jan, 2563/2020, at 09.00 a.m., Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotiko), Vice Rector for Foreign Affairs of...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม