ข่าวประชาสัมพันธ์

อาลัย สิ้น “พระอารย์ใหญ่ ดร.พระมหางอน ดำลงบุญ” พระสังฆราชลาว องค์ที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอน ดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค.2563...

MCU Dedicates Merit-Making to Most Ven. Dr. Jin Xin, Taiwan

27 February, 2563/2020 MCU: Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit, Former Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, President of the...

Announcing Dhammaduta Bhikkhus, Class 26/2563 who are eligible to train the course of Three months 2563/2020

  หมายเหตุ ลงทะเบียนวันที่ 26 ก.พ. 63 โปรดเตรียม 1. ผ้าจีวรสีเหลืองทอง ห่มดองรัดอก 2. เตรียมบาตรพร้อมสายสะพาย 3. อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น มาให้พร้อม

Dhammaduta Bhikkhus Class 26th taking Examinations

21 February, 2563/2020 MCU: Phra Sophonvachirabhorn, (Sawai), Vice Rector for Foreign Affairs delivered a speech to open...

Candidates’ list Announcement for overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 26/2020

News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo English News: Phra Siriwanna Siriwanno Picture: Dhammaduta College ,

ข่าวมหาวิทยาลัย

MCU Dedicates Merit-Making to Most Ven. Dr. Jin Xin, Taiwan

27 February, 2563/2020 MCU: Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit, Former Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, President of the...

Announcing Dhammaduta Bhikkhus, Class 26/2563 who are eligible to train the course of Three months 2563/2020

  หมายเหตุ ลงทะเบียนวันที่ 26 ก.พ. 63 โปรดเตรียม 1. ผ้าจีวรสีเหลืองทอง ห่มดองรัดอก 2. เตรียมบาตรพร้อมสายสะพาย 3. อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น มาให้พร้อม

Dhammaduta Bhikkhus Class 26th taking Examinations

21 February, 2563/2020 MCU: Phra Sophonvachirabhorn, (Sawai), Vice Rector for Foreign Affairs delivered a speech to open...

Vice Rector for Foreign Affairs Receives “Asoka Pillar Moral Leadership Award”

8th Feb, 2563/2020 MCU: Phra Sophonvachirabhorn, (Sawai), Vice Rector for Foreign Affairs was nominated to receive the...

Most Venerable Jing Xin, Taiwan, passed away on 15th Feb, 2020

15th Feb, 2563/2020 TAIWAN: It was a very sad news when we (MCU) heard the Most Venerable...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม